Перелік адміністративних послуг

з/п

 

Назва адміністративної послуги

1

2

1

Видача дозволу на видалення зелених насаджень для фізичних осіб, які знаходяться в межах території міста

2

Надання житлових приміщень, які знаходяться у комунальній власності територіальної громади м.Первомайський

3

Внесення змін до договорів найму на житлове приміщення, яке знаходяться у комунальній власності територіальної громади м.Первомайський

4

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

5

Вилучення житла з числа службових

6

Видача охоронного свідоцтва (бронювання житлової площі)

7

Видача рішення про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

8

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина

9

Про визначення одному з батьків (родичам), що проживає окремо від дитини, способів участі у її вихованні та усунення перешкод спілкуванні

10

Надання дозволу на зміну прізвища та/або ім'я дитини

11

Видача "Посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї"

12

Продовження строку дії посвідчення батьків та дитини з даної сім'ї у зв'язку з народженням дитини

13

Продовження строку дії посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з навчанням дитини з даної сім'ї за денною формою навчання

14

Продовження строку дії посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням 14 річчя

15

Поновлення "Посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї"

16

Видача путівок на оздоровлення  дітей пільгових категорій

17

Надання дозволу на проектування об'єктів будівництва, реконструкції будинків і споруд, благоустрою території

18

Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки

19

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

20

Присвоєння поштової адреси нерухомому майну

21

Дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

22

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

23

Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни цільового призначення

24

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для зміни цільового призначення

25

Дозвіл на передачу земельної ділянки у суборенду

26

Оформлення договору оренди земельної ділянки (додаткової угоди до договору оренди)

27

Внесення змін до рішень міської ради щодо регулювання земельних відносин

 

28

Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

29

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність

 

30

Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування (згода на виготовлення технічної документації щодо оформлення права користування земельною ділянкою)

31

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність (користування)

 

32

Згода на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність громадян

33

Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність громадян

 

34

Дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою на поділ (об'єднання) раніше сформованих  земельних(ої) ділянок(и)

35

Затвердження технічної документації із землеустрою на поділ (об'єднання) раніше сформованих  земельних(ої) ділянок(и)

36

Припинення права користування земельною ділянкою

37

Припинення права оренди земельної ділянки

38

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

39

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

40

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

 

41

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

 

42

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

43

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

44

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

45

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням

 

46

Державна реєстрація:

права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

47

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

48

Реєстрація місця проживання особи

49

Зняття з реєстрації місця проживання особи

50

Реєстрація місця перебування особи

51

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

52

Погодження місця розміщення тимчасової споруди

53

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди

54

Призначення державної соціальної допомоги при народженні дитини

 

55

Призначення мешканцям міста житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

56

Реєстрація громадського об’єднання

57

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

58

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

59

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

 

60

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

 

61

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

 

62

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

63

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

64

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

65

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

66

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

67

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

68

Оформлення та видача проїзного документа дитини

69

Оформлення та видача паспорта громадянина України

70

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

71

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

72

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

73

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

 

74

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

75

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

76

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

 

77

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

 

78

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

 

 

 

79

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1)    витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2)    довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3)    викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

 

 

80

Видача довідки про:

1)    наявність та розмір земельної частки (паю)

2)    наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

81

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

82

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

 

83

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

 

84

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

 

85

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

 

86

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

 

87

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

88

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

89

Державна реєстрація статуту територіальної громади за заявою заявника шляхом звернення до центрів надання адміністративних послуг

 

90

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади за заявою заявника шляхом звернення до центрів надання адміністративних послуг

 

91

Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади за заявою заявника шляхом звернення до центрів надання адміністративних послуг

 

92

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

 

93

Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану  з виробництвом та, або зберіганням харчових продуктів

 

94

Дозвіл (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 

95

Дозвіл на проведення діагностичних, робіт на підприємствах , діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

 

96

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

97

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

98

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Контакти

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тел/факс: (05748) 3-21-41
E-mail: pervomaisky@ukr.net
Адреса: просп. 40 років Перемоги, 1,
м.Первомайський, Харківська обл.,
Україна, 64102

 

 

За повного або часткового використання матеріалів посилання на сайт (для Інтернет-видань гіперпосилання) обов'язкове

 

Ми живемо в Україні!

Відвідувачі

194993
Сьогодні
Вчора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Вся статистика
39
112
746
193444
2515
9044
194993

Ваш IP: 54.224.216.155
Server Time: 2018-07-21 12:33:31
Счетчик joomla