Звіт про базове відстеження проекту рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про встановлення вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що виконуються КП «Первомайське бюро технічної інвентаризації»»

Опубліковано: Субота, 27 квітня 2019, 18:28

1.Вид та назва регуляторного акту:
проект рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради «Про встановлення вартості однієї нормо-години на роботи та послуги, що виконуються КП «Первомайське бюро технічної інвентаризації»».
2.Виконавець заходів з відстеження:
Комунальне підприємство «Первомайське бюро технічної інвентаризації».
3. Цілі прийняття акта:
• приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, що відповідатиме витратам підприємства;
• стабілізація фінансового стану та беззбиткова робота підприємства;
• поліпшення якості та скорочення термінів надання послуг, що виконуються комунальним підприємством «Первомайське бюро технічної інвентаризації»;
• збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів від сплачених підприємством податків та соціальних внесків;
• можливість модернізації виробництва, економічного розвитку підприємства;
• поліпшення умов роботи виробничого персоналу підприємства.
4.Строк виконання заходів з відстеження: 26.03.2019 р. - 26.04.2019 р.
5.Тип відстеження: базове відстеження.
6.Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Серед показників результативності впровадження регуляторного акта є статистичні (кількісні) показники:
• кількість наданих послуг з інвентаризації нерухомого майна фізичним та юридичним особам;
• надходження до бюджетів всіх рівнів.
Прийняття цього регуляторного акта дозволить поліпшити якість послуг з інвентаризації нерухомого майна.
Наслідком дії регуляторного акта є встановлення економічно обґрунтованих тарифів на інвентаризацію нерухомого майна.
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Основними показниками результативності даного регуляторного акта визначені такі показники:
• розмір надходжень до бюджетів різного рівня - передбачається збільшення за рахунок сплати КП «Первомайське міське бюро технічної інвентаризації» податків і обов’язкових відрахувань;
• кількість замовлень на послуги;
• кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на які поширюється дія акта.
9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» на підставі порівняння вищезазначених показників базового відстеження та отриманих у подальшому даних по аналогічних показників повторного та періодичного відстеження можна буде зробити висновок щодо досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей діючого регулювання.

Міський голова                                                                   М. М. Бакшеєв

 


Вик. Павленко С. В. (05748) 3-24-88