ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту рішення Первомайської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою м. Первомайський»

Опубліковано: Понеділок, 22 квітня 2019, 16:21

1. Виконавець заходів відстеження:
Сектор державного архітектурно-будівельного контролю

2. Цілі прийняття акта:
- визначення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою громади;
- визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою.

3. Строк виконання заходів з відстеження:
21.03.2019-21.04.2019р.

4. Тип відстеження
Базове відстеження

5. Методи одержання результатів відстеження:
Статистичний метод

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
- кількість приписів про усунення порушень правил благоустрою;
- кількість протоколів про адміністративне правопорушення, складених за порушення правил благоустрою.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Зі статистичних даних може бути отримане кількісне значення таких показників результативності:
- кількість порушень Правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;
- кількість укладених договорів на вивезення сміття та побутових відходів;
- розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою комунальними підприємствами за рахунок міського бюджету.
Лише шляхом соціологічного опитування можна отримати значення якісних показників результативності проекту:
- підвищення рівня благоустрою в місті, забезпечення чистоти та порядку;
- рівень регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин в сфері благоустрою;
- чистота і порядок на об’єктах благоустрою міста, за недодержання яких передбачено адміністративну відповідальність;
- відповідальність кожного мешканця міста за дотримання Правил у місті
8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Основна ціль прийняття проекту рішення – створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану міста, зниження рівня шуму, збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона, встановлення єдиних, чітких вимог щодо утримання об'єктів благоустрою міста в належному санітарно-технічному стані, сприяння їх збереженню є досягнутою.
На момент проведення базового відстеження можна зробити висновок, що даний регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Додаткове визначення ступеня результативності регуляторного акта та досягнення запланованих цілей будуть здійснюватися при повторному та періодичному відстеженнях результативності регуляторного акта.


Міський голова                                                                        М.М. Бакшеєв

 

Вик. Коваленко Р.О.
(05748)3-42-78