З В І Т про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради №13 від 28.01.2015р.

Опубліковано: П'ятниця, 15 лютого 2019, 10:43

З В І Т
про періодичне відстеження результативності рішення виконавчого
комітету Первомайської міської ради №13 від 28.01.2015р. «Про внесення змін до рішення №205 від 26 вересня 2012 року «Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води та норм споживання питної води в
м. Первомайський»»1.Виконавець заходів відстеження
Первомайське комунальне виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства.
2.Цілі прийняття акта
Приведення до єдиної одиниці виміру соціальної і санітарної норми споживання питної води в м. Первомайський.
3.Строк виконання заходів з відстеження
з 14.01.2019 р. по 14.02.2019 р.
4.Тип відстеження
Періодичне відстеження.
5.Метод одержання результатів відстеження
Статистичний метод.
6.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Звіт про використання води 2-ТП (водгосп).
7.Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники

 

Одиниця

виміру

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Обсяг підйому води, усього

тис.куб.м

845,8   

947,3

955,6

Обсяг реалізації питної води, усього

тис.куб.м

591,3

640,3

644,1

Нараховано субсидій населенню

тис.грн

10085,8

10102,9

7545,1

Втрати та витрати води в мережах

%

30,1

32,4

32,6

Порівняльний аналіз балансів споживання питної води свідчить про те, що норми задовольняють господарсько-побутові та виробничі потреби учасників відносин, дотримуються вимоги чинного законодавства та покращується фінансовий стан підприємства, обсяг реалізації води по рокам збільшується, субсидії в 2017 році збільшилися, а в зв’язку зі зміною правил надання субсидій, в 2018 році зменшилися.
8.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Прийняття цього рішення дозволило виконати вимоги постанови КМУ «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» № 409 від 06.08.2014 р. та впорядкувати процедуру нарахування за послуги водопостачання та водовідведення. Встановлений норматив враховує місцеві умови діяльності підприємства, стимулює раціональне споживання питної води, поліпшує умови забезпечення споживачів питною водою.


Міський голова                                                М.М. Бакшеєв


Першина Н.І.,32082