Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів та осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2020 році

Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради (далі - Управління) оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів та осіб з інвалідністю (далі - громадські об’єднання), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2020 році.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів міського бюджету громадськими об’єднаннями ветеранів та осіб з інвалідністю та проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), затвердженого рішеннями Первомайської міської ради від 30 травня 2019 року № 1253-59/7 “Про деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю” (далі - Порядок).

Метою конкурсу є розвиток партнерства з громадськими об’єднаннями, залучення їх до життя міста, до розв’язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю, які мешкають на території м. Первомайський.
У конкурсі можуть брати участь громадськіоб’єднання, які:
1) є юридичними особами та зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку;
2) зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення наступних цілей та пріоритетних завдань:
- забезпечення статутної діяльності громадських об’єднань;
- надання соціальних послуг ветеранам та особам з інвалідністю для забезпечення реабілітації, соціалізації, адаптації тощо;
- інформаційну та культурно-просвітницьку діяльність для ветеранів та осіб з інвалідністю;
- здійснення військово-патріотичного виховання молоді;
- популяризація здорового способу життя серед населення;
- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат.

Кошти міського бюджету, надані громадським об’єднанням ветеранів та осіб інвалідністю, спрямовуються на такі види діяльності:
1) реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю за результатами конкурсу, а саме:
- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, становленням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;
- проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих;
- проведення спортивно-реабілітаційних заходів;
- проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);
- проведення заходів із військово-патріотичного виховання;
- розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань із питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та щодо діяльності громадських об’єднань ветеранів, без права їх подальшого використання в комерційних цілях;
2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:
- оренду нежитлових приміщень у разі відсутності у громадських об’єднань власних приміщень або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
- оплату комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність;
- оплату праці (матеріальне заохочення) для трьох штатних працівників;
- придбання канцелярських товарів;
- оплату послуг зв’язку та з обслуговування оргтехніки;
- оплату послуг з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.
Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки закладається на адміністративні витрати.
За рахунок коштів міського бюджету, що спрямовуються на фінансову підтримку громадських об’єднань, можуть здійснюватися видатки на:
оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів (видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не мають перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу));
оренду приміщень, території, споруди;
художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);
оплату транспортних послуг (у тому числі оренду транспортних засобів);
оренду обладнання, оргтехніки;
оплату поштових витрат та послуг зв’язку;
оплату поліграфічних та інформаційних послуг;
придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення програм (проектів, заходів);
оплату витрат на проїзд, харчування та проживання ветеранів війни та осіб з інвалідністю (які залучені до виконання програми (проекту, заходу);
одноразове навчання працівника громадського об’єднання, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;
витрати, обумовлені специфікою реалізації програми (проекту, заходу), за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.
Забороняється використання коштів міського бюджету на:
1) придбання основних товарів (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо);
2) виконання програм (проектів, заходів), метою яких є отримання прибутку;
3) надання матеріальної допомоги, грантів та інших видів виплат населенню;
4) оплату фуршетів та банкетів;
5) пропагування діяльності релігійних та політичних організацій.

Граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу) за рахунок коштів міського бюджету становить не більше 50 тис. грн.

Для участі в конкурсі необхідно надати Управлінню такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі за формою, наведеною у додатку 4, за підписом керівника або уповноваженої особи громадського об’єднання;
- копію статуту громадського об’єднання;
- копію рішення уповноваженого органу про внесення громадського об’єднання до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадського об’єднанням, яке отримало бюджетні кошти у попередньому році).
2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формами, наведеними у додатках 5,6. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші громадські об’єднання, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інших громадських об’єднань, установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
4) інформацію про діяльність громадського об’єднання, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, за формою, наведеною у додатку 7.

Форми документів на конкурс проектів громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю (завантажити)

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.
Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на два місяці.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.
Конкурсні пропозиції надаються у друкованій та електронній формах.
Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Громадське об’єднання може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 16 вересня по 18 жовтня 2019 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:
64102, Харківська обл., м. Первомайський, 4 мікрорайон, буд.21, к.1, 25.
Форми документів, які подаються на конкурс громадськими об’єднаннями, розміщені на офіційному сайті Первомайської міської ради Харківської області та її виконавчих органів у розділі «Установи міста – Управління соціального захисту населення».
Консультація та додаткова інформація за телефонами 3-40-85, 3-50-15.

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

  

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.

 


 

 

Проведення заходів з підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП та інших спеціалістів громади

Придбано меблі для ЦНАП - 1356.00 EUR

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)

 


 

  

 

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»