Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський

До уваги об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), будинкових комітетів, ініціативних груп співвласників багатоквартирних будинків міста! Виконавчий комітет Первомайської міської ради оголошує конкурс з благоустрою багатоквартирних будинків міста «Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський»

 

У К Р А Ї Н А
Первомайська міська рада Харківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29 березня 2017 р. Первомайський № 60

 

Про затвердження положення про 

конкурс з благоустрою багатоквартирних
будинків міста «Будинок найкращого
благоустрою міста Первомайський» та складу
конкурсної комісії по конкурсу з благоустрою
багатоквартирних будинків міста «Будинок
найкращого благоустрою міста Первомайський»

Відповідно до Житлового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста Первомайський, керуючись ст. 31, ч. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради


ВИРІШИВ :

1.Затвердити положення про конкурс з благоустрою багатоквартирних будинків міста «Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський» (додаток 1).

2.Затвердити склад конкурсної комісії по конкурсу з благоустрою багатоквартирних будинків міста «Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський» (додаток 2 ).

3.Фінансовому управлінню виконавчого комітету Первомайської міської ради передбачити кошти в місцевому бюджеті на виплату грошових призів, які, згідно Положення присуджуються переможцям конкурсу.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Орєхова А. В.Міський голова ( оригінал підписано ) М.М. Бакшеєв


 

Додаток 1


ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс з благоустрою багатоквартирних будинків міста
«Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський»

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурс з благоустрою багатоквартирних будинків міста «Будинок
найкращого благоустрою міста Первомайський» (далі –Положення) розроблене відповідно до Житлового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою міста Первомайський.
1.2. Конкурс з благоустрою багатоквартирних будинків міста «Будинок найкращого
благоустрою міста Первомайський» (далі –Конкурс) проводиться з метою стимулювання громадськості до виконання робіт із поліпшення благоустрою багатоквартирних будинків, забезпечення чистоти і порядку у будинках та на прибудинковій території, залучення населення до участі в роботі із забезпечення збереження житлового фонду та покращання умов проживання.
1.3. Завданнями Конкурсу є:
-заохочення ініціативи співвласників багатоквартирних будинків щодо благоустрою
багатоквартирних будинків міста та їх прибудинкових територій;
-залучення співвласників до збереження чистоти та належного стану будинків та
прибудинкових територій;
-виявленні кращих комплексних рішень щодо благоустрою прибудинкових територій;
-обмін досвідом з облаштування благоустрою у багатоквартирних будинках між
співвласниками різних будинків;
-стимулювання співвласників багатоквартирних будинків до здійснення заходів з покращення благоустрою власних будинків.
1.4. Участь у конкурсі мають право брати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), будинкові комітети, ініціативні групи співвласників багатоквартирних будинків міста у складі не менше 3 осіб.
1.5. Для підведення підсумків конкурсу та визначення переможців при виконавчому комітеті міської ради створюється спеціальна конкурсна комісія з визначення переможців у Конкурсі (далі –Конкурсна комісія).
2. Організація проведення конкурсу.
2.1. Конкурс проводиться щорічно у період з 01 квітня по 01 травня.
2.2. Конкурсна комісія у термін до 01 квітня забезпечує розміщення оголошення про
проведення конкурсу у засобах масової інформації, а саме:
-на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради;
-в ефірі телерадіокомпанії «Надія»;
-в газеті «Знамя Труда».
2.3. Прийом заявок на участь у конкурсі здійснюється у термін до 15 квітня.
2.4. У період з 15 квітня по 25 квітня Конкурсна комісія проводить оцінювання та визначення переможців конкурсу.
2.5. Нагородження переможців проводиться в урочистій обстановці за участю депутатів, членів виконавчого комітету, громадськості, преси. Нагородження проводить Первомайський міський голова.

3. Умови конкурсу
3.1. Об’єктом конкурсу може бути будь-який багатоквартирний будинок міста Первомайський , в якому розташовано 8 та більше квартир та який має прибудинкову територію, спільну для утримання всіма співвласниками багатоквартирного будинку.
3.2. Подати заявку на участь у конкурсі мають право:
-члени правління об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);
-члени правління житлово-будівельного кооперативу (ЖБК);
-органи самоорганізації населення (будинкові комітети, комітети мікрорайонів);
-ініціативні групи співвласників багатоквартирних будинків міста у складі не менше 3 осіб.
3.3. Заявки на участь у конкурсі подаються на ім’я заступника першого міського голови
–голови комісії з визначення переможців у конкурсі з благоустрою багатоквартирних будинків міста «Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський» (далі –Комісія) через загальний відділ виконавчого комітету міської ради.
3.4. Заявка подається в письмовій формі довільного змісту.
3.4.1. В заявці обов'язково зазначаються:
-юридична адреса об’єкта, що висувається на участь у конкурсі;
-статус заявника/заявників відповідно до п. 3.2. Положення: член правління/голова правління ОСББ/ЖБК, член/голова будинкового комітету/комітету мікрорайону, ініціативна група у складі 3-ох осіб;
-прізвище, ім’я, по батькові заявника/заявників;
-контактні телефони;
-короткий опис рівня благоустрою об’єкта, що висувається на участь у конкурсі;-
для ОСББ та ЖБК: стан розрахунків співвласників/квартиронаймачів будинку/членів ЖБК по внескам за річний період до початку конкурсу 01.04. минулого року по 01.04.поточного року із зазначенням загальної суми нарахувань по будинку та розміру фактичної сплати.
3.4.2. В заяві можуть бути зазначені за бажанням заявника/заявників:
-короткий опис переваг або особливостей благоустрою об’єкта, що висувається на участь у конкурсі;
-короткий опис робіт щодо благоустрою будинку, які були проведені за ініціативи та власними силами співвласників та мешканців будинку;
-інша інформація про благоустрій будинку за бажанням заявників.
За бажанням до заявки додаються документи, фотоілюстрації тощо, які засвідчують високий рівень естетичного вигляду та благоустрою будинку та території навколо нього.
3.5. Заявка може бути подана до 15 квітня. Заявки подані після встановленого терміну, можуть бути розглянуті лише за рішенням Комісії.
3.6. Після закінчення строку подачі заявок, комісія аналізує подані заявки та приймає рішення про допущення або недопущення об’єктів, що висуваються на участь у Конкурсі до участі у ньому.
3.7. У разі, якщо об’єкт конкурсу не відповідає вимогам, визначеним в п. 1, або подана заявка не містить обов’язкової інформації відповідно до п. 3.4.1. Комісія може прийняти рішення про залишення її без розгляду або про витребування додаткової інформації у заявника.
4. Критерії оцінки.
4.1. Об’єкти конкурсу оцінюються за наступними критеріями:
4.1.1. охайність вигляду фасадів будинків та наявність номерних знаків і табличок з назвою вулиці/No мікрорайону на будинках (від 0 до 10 балів);
4.1.2. наявність діючого освітлення біля входів у під’їзди, на сходових клітках (від 0 до 10 балів);
4.1.3. справність віконних рам, дверних блоків у під’їздах, збереженість сходових перил, поштових скриньок (від 0 до 10 балів);
4.1.4. відсутність самовільно розміщених рекламних оголошень на дверях під’їздів, стінах будинків, наявність дошки оголошень (від 0 до 5 балів);
4.1.5. наявність та утримання місць відпочинку, лавок, столиків з лавам, бесідок тощо (від 0 до 10 балів);
4.1.6. наявність і стан дворового дитячого та спортивного майданчику (від 0 до 10 балів);4.1.7. наявність і утримання в чистоті урндля сміття (від 0 до 10 балів);
4.1.8. наявність конструкцій для сушіннябілизни, вибивання килимів (від 0 до 5 балів);
4.1.9. наявність та доглянутість зелених насаджень (дерев, кущів, квітників, вазонів з квітами) (від 0 до 10 балів);
4.1.10. декоративні елементи благоустрою (огорожі клумб, доріжки, естетичні елементи архітектури та дизайну) (від 0 до 10 балів);
4.1.11. виконання робіт з благоустрою силами мешканців (облаштування дитячих майданчиків, прикрас з підручних матеріалів, лавок, столиків, бесідок, декоративне фарбування або нанесення малюнків на елементи благоустрою, під’їзди тощо) (від 3 до 10 балів за кожну виконану силами мешканців роботу);
4.1.12. утримання у зразковому санітарному та технічному стані нежитлових приміщень і під’їздів (від 0 до 10 балів);
4.1.13. відсутність заборгованості по внескам (для ОСББ, ЖБК) або за спожиті житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (для будинків, які перебувають на балансі КП «Жилсервіс») в розрахунку за один рік (за період з 01.04.минулого року по 01.04.поточного року):-заборгованість 5 % і менше -20 балів;
-заборгованість 10 % і менше-10 балів;
-заборгованість 15 % і менше-5 балів;
-заборгованість 16 % і більше -0 балів.
5. Оцінка об’єктів конкурсу та підведення підсумків
5.1. Оцінку об’єктів конкурсу проводить Комісія на підставі:
-поданих заявок;
-доданих до них документів та фотоматеріалів;
-інформації, наданої ОСББ, ЖБК, КП «Жилсервіс» міської ради про стан заборгованості по внескам (для ОСББ, ЖБК) або за спожиті житлово-комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій (для будинків, які перебувають на балансі КП «Жилсервіс» міської ради) в розрахунку за один рік (з 01.04. минулого року по 01.04.поточного року);
-обстеження об’єктів конкурсу.
5.2. Обстеження
об’єктів конкурсу проводиться на виїзних засіданнях комісії. Графік виїзних засідань затверджується Комісією.
5.3. У разі виявлення недоліків члени комісії мають право виносити на розгляд Комісії свої пропозиції, які впливатимуть на кінцевий результат конкурсантів, за такими критеріями:
-територія засмічена (може бути знято від 3 до 10 балів);
-заявником/заявниками в поданих документах вказана недостовірна інформація (може бути знято до 25 балів);
-представлені роботи відповідно до п. 4.1.11 Положення, виконані не власними силами мешканців (може бути знято від 3 до 10 балів).
5.4. Якщо під час обстеження буде встановлено, що дитячий, спортивний майданчик або іншу малу архітектурну форму, зведено силами або коштом співвласників двох або більше багатоквартирних будинків, кількість балів, відповідно до критеріїв оцінки, присуджується кожному з них.
5.5. Підведення підсумків Комісія проводить після оцінки всіх об’єктів конкурсу.
5.6. Переможці Конкурсу визначаються за середнім балом відповідно до р.4, з ураху
ванням п. 5.3, 5.4. Положення та рішень Комісії.
5.7. Члени комісії під час оцінки заповнюють листи оцінювання відповідно до Додатку 1 до Положення щодо кожного об’єкту конкурсу окремо. Критерій, визначений п. 4.1.13
визначається для кожного об’єкту конкурсу на засіданні комісії на підставі інформації, поданої ОСББ, ЖБК, КП «Жилсервіс» міської ради.
5.8. На засіданні комісії визначається середній бал, який є визначальним для здійснення оцінювання за наступною формулою:
СБ = ЗКБ /К чк + ВЗ ,
де СБ –середній бал,
ЗКБ –загальна кількість балів, яка вираховується шляхом складання всіх балів, відданих за об’єкт конкурсу всіма членами комісії,
К чк –кількість членів комісії, які брали участь в оцінюванні об’єкту конкурсу,
ВЗ –відсутність заборгованості, відповідно до п. 4.1.13 Положення.
5.9. Середній бал за рішенням комісії може бути зменшено відповідно доп. 5.3. Положення.
6. Нагородження
6.1. Нагородження переможців проводиться в урочистій обстановці за участю депутатів, членів виконавчого комітету, громадськості, преси. Нагородження проводить Первомайський міський голова.
6.2. Переможці нагороджуються пам’ятними табличками та грошовими призами, які мають бути спрямовані на покращення благоустрою будинку та прибудинкової території будинку-переможця.
6.3. Пам’ятні таблички виготовляються з металу чи пластику та мають містити такі надписи:
За 1 місце -«Переможець конкурсу «Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський» у 20__ році (І місце)».
За 2 місце -«Переможець конкурсу «Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський » у 20__ році (ІІ місце)».
За 3 місце -«Переможець конкурсу «Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський» у 20___ році (ІІІ місце)»
6.4. Грошові призи, які присуджуються переможцям:
За 1 місце –30000 грн. 00 коп.
За 2 місце –20000 грн. 00 коп.
За 3 місце –10000 грн. 00 коп.
6.5. Співвласники багатоквартирних будинків
-переможців конкурсу отримують кошти наступним чином:
-для будинків, в яких створено ОСББ або діє ЖБК -шляхом перерахування їх на рахунок ОСББ/ЖБК;
-для будинків, які перебувають на балансі КП «Жилсервіс» міської ради –шляхом перерахування їх на рахунок КП «Жилсервіс».
6.6. Фінансова винагорода за перемогу в Конкурсі може використовуватися лише для виконання робіт з благоустрою багатоквартирного будинку -переможця або його прибудинкової території.
6.7. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.
6.8. Підсумки Конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Первомайської міської ради та в газеті «Знамя Труда»


 

Додаток 2


Склад конкурсної комісії по конкурсу з благоустрою багатоквартирних будинків міста
«Будинок найкращого благоустрою міста Первомайський»:

 

1.Орєхов Антон Володимирович – перший заступник міського голови – голова комісії;
2.Чемшит Сергій Олександрович - секретар міської ради – заступник голови комісії;
3.Новікова Олена Олексіївна – начальник дільниці з благоустрою КП «Жилсервіс» -секретар комісії;
4.Федорченко Роман Анатолійович – начальник відділу архітектури, будівництва та земельних відносин-головний архітектор міста;
5.Павлова Ольга Анатоліївна - начальник відділу культури і туризму;
6.Смирнова Алла Степанівна – інспектор по благоустрою відділу ЖКГ;
7.Логвиненко Олексій Олександрович – депутат міської ради ( за згодою );.

Міський голова                              М.М. Бакшеєв

 

Мобільна версія | Повна версія
Ви тут

Наші партнери:

Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 - 1300,713 тис.грн.
В дошкільні навчальні заклади міста придбано дитячі меблі - 1115,800 тис.грн.
Придбано меблі в ЗОШ №2 - 120,000 тис.грн. 
Придбано меблі, мультимедійне обладнання та 10 комп’ютерів в ЗОШ №5 - 134,0 тис.грн
Придбано офісне обладнання для Центру надання адміністративних послуг - 221,298 тис.грн.
Придбано в пологове відділення ЦРБ медичне обладнання - 563,000 тис.грн.
Придбано для Палацу культури «Хімік» сучасну звукову апаратуру - 599,732 тис.грн.
Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №2 - 1506,016 тис.грн.
Капітальний ремонт ЗОШ №2 - 8989,680 тис.грн.
Капітальний ремонт по заміні алюмінієвих вітражів на енергозберігаючі в будівлі Палацу культури «Хімік» - 1513,099 тис.грн.
Капітальний ремонт центральної міської бібліотеки - 1273,151 тис.грн.
Капітальний ремонт частини пологового відділення ЦРЛ - 4608,706 тис.грн.
Побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям - 2378,087 тис.грн.
Молодіжному центру «KOMORA» на базі центральної міської бібліотеки закуплено меблі та обладнання - 231,240 тис.грн.
Отримано в ЦНАП дитячий куточок для відвідувачів з дітьми, кейс “Мобільний Офіс”.
Придбано меблі, медичне обладнання, пральна, прасувальна та сушильна машини для ЦРЛ – 697,023 тис.грн.
Придбано 2 дефібрилятори, 8 апаратів штучної вентиляції легенів з ручним приводом для КНП «ПЦПМСД» - 127,520 тис.грн.

 

 

 

Придбано 60 комп’ютерів, 3 інформаційні кіоски, меблі, медтехніка, тренажери для фізіотерапевтичного відділення Перво-майської ЦРЛ, капітальний ремонт відділення – 4045,245 тис.грн.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Проведено тренінги в рамках проекту «Розвиток партисипативної демократії в м.Первомайський» - 27,902 тис.грн.

 

  

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 5 - 506,683 тис.грн.

Капітальний ремонт групи в ДНЗ № 10 - 365,924 тис.грн.
Улаштовано спортивний майданчик з вуличними тренажерами - 217,137 тис.грн

  

 

  

Підтримка впровадження та розвитку громадського бюджету - 32,000 тис. грн.


 

Проведення заходів з підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП та інших спеціалістів громади

 

 

 

 

 

Встановлено 30 (тридцять) камер відеоспостереження - 262,078 тис.грн.

 

 


  

 

Проект ЄС «Угода мерів – Схід» 

 

 


  

 

Розробка планів місцевого економічного розвитку для підписантів Ініціативи ЄС «Мери за Економічне Зростання» (M4EG)

 


 

  

 

Проект «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»